Služby

Poskytujeme služby akciovým společnostem a vlastníkům akcií

Klienty jsou statutární orgány a management společnosti, majoritní či minoritní akcionář, investor, insolvenční správce či likvidátor

Emitování akcií

Potřebujete vydat zaknihované nebo listinné akcie? Vyhodnotíme, které jsou pro vás nejlepší z pohledu finančních i administrativních nákladů

 Zaknihované akcie 

 • administrace a komunikace s centrálním depozitářem
 • převzetí původních listinných akcií  od akcionářů

Listinné akcie

 • příprava textu akcií a hromadných listin
 • grafický návrh a tisk akcií
 • vydávání akcí akcionářům
 • vedení seznamu akcionářů

Akcionářská agenda

Vedení seznamu akcionářů

 • evidence akcionářů a změn
 • evidence akcií a hromadných listin
 • export seznamu
 • využití aplikace IN-SEZNAM

Distribuce

 • dividend a výtěžků dražeb
 • protiplnění při vytěsnění

Vnější a vnitřní vztahy

 • oznamovací povinnosti
 • organizace valných hromad
 • komunikace s akcionáři

Obchody s akciemi

Poradíme vám a zajistíme obchody především s akciemi neobchodovanými na burze. Tam, kde je to vhodné či nezbytné, využíváme služeb obchodníků s cennými papíry. 

 • inzerce na internetových serverech
 • poptávka / nabídka v komunitě investorů
 • nákup prostřednictvím veřejného návrhu smlouvy
 • nákup / prodej přímým jednáním s vlastníkem / investorem
 • prodej dražbou (elektronickou nebo klasickou)
 • prodej veřejnou soutěží

 

Dražby akcií

Zajišťujeme provedení dražeb dobrovolných i nedobrovolných a to jak klasických s licitátorem, tak elektronických dražeb.

V procesu dražby zajistíme:

 • přípravu akcií pro dražbu
 • prozkoumání oprávněnosti navrhnout dražbu
 • zajištění odhadu předmětu dražby
 • výběr a komunikaci dražebníkem
 • přípravu dražební dokumentace

Typické případy dražeb:

 • nepřevzatých listinných akcií
 • neupsaných zaknihovaných akcií
 • prodej akcií z majetku úpadce
 • prodej akcií exekutorem
 • investorský exit

 

Vytěsnění akcionářů

Převezmeme řízení a realizaci procesu ovládnutí společnosti hlavním akcionářem formou squeeze-out nebo převzetím jmění jediným akcionářem.

V procesu vytěsnění akcionářů zajistíme:

 • koncentraci vlastnictví akcií
 • stanovení výše protiplnění
 • organizaci valné hromady
 • informační povinnosti
 • výplatu protiplnění
 • reálné dosažení 100% akcií

 

 Další korporátní události:

 

 • přeměny společností
 • snížení / zvýšení základního kapitálu
 • přeměny podoby akcií

 

Správa akcií

Investiční proces nákupem akcií teprve začíná. Pomáháme investorům pečovat o jejich majetek. Disponujeme rozsáhlou databází informací o akciových společnostech z kuponové privatizace a zemědělských akciových společností.

Sledujeme:

 • firemní události (valné hromady)
 • výměny akcií
 • hospodaření společnosti
 • příjem všech plnění (dividendy, výtěžky dražeb, protiplnění, likvidační zůstatek)

Provádíme také:

 • vyhledávání investičních příležitosti
 • prodej investic
 • analýzu a ocenění portfolia akcií
 • výkon akcionářských práv

 

PROJEKTY

WWW.IN-SEZNAM.CZ

Aplikace pro vedení seznamu akcionářů a evidenci akcií a hromadných listin

WWW.IN-SERVER.CZ

Stránky zaměřené na akcie z kuponové privatizace a zemědělských akciových společností

 

 

KONTAKT

GTK FIN, s.r.o.
Zámecká 488/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

TEL.: +420 721 421 713
EMAIL: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.